Akciová spoločnosť – jej založenie

Akciová spoločnosť – jej založenie

Akciová spoločnosť a náležitosti spojené s jej vznikom upravuje zákon o akciových spoločnostiach v časti II, v § 15 – 25, kde jednoznačne stanovuje podmienky, ktoré musia byť dodržané v rámci procesu súvisiacim so založením a vznikom akciovej spoločnosti. Samotné založenie spoločnosti je vhodné zveriť do rúk firme, ktorá vypracuje potrebné materiály a následne sa postará o vedenie účtovníctva. Prečítajte si informácie od odbornej účtovnej firmy o tom, ako akciová spoločnosť vzniká.

Akciová spoločnosť - dva typy založenia

V práve akciových spoločností sa podľa obchodného zákonníka rozoznávajú dva typy založenia spoločnosti, a to jednorazové - simultánne a postupné - sukcesívne.

Pri jednorazovom založení vzniká akciová spoločnosť, ktorej zakladatelia sa dohodnú v zakladateľskej zmluve na tom, že sami splatia celú výšku základného imania v určitom pomere. Spoločnosť vzniká bez výzvy na upísanie akcií, zakladatelia prevezmú akcie sami. V prípade postupného založenia spoločnosti sa zakladatelia v zakladateľskej zmluve dohodnú, že sami prevezmú len časť akcií a ostatné akcie predložia na upísanie zvyšku základného imania verejnosti. Spoločnosť tak vzniká na základe výzvy na upisovanie akcií.

Simultánne a sukcesívne založenie spoločnosti akciovej spoločnosti

Pri simultánnom založení akciovej spoločnosti sa zakladatelia podľa § 172 obchodného zákonníka zaväzujú splatiť celé základné imanie spoločnosti vlastnými prostriedkami, v určitom pomere. V tomto prípade sa nevyžaduje upisovanie akcií a konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia, pretože rozhodnutia, ktoré prijíma ustanovujúce valné zhromaždenie, prijímajú zakladatelia sami. Všetky prijaté rozhodnutia súvisiace so zakladaním spoločnosti sa uvádzajú v zakladateľskej zmluve. O obsahových náležitostiach zakladateľskej zmluvy platí ustanovenie § 163 ods. 1 obchodného zákonníka, ktorú je vhodné nechať na vypracovaní odborníkom.

Akciová spoločnosť založená sukcesívne, t.j. na základe výzvy na upisovanie akcií, vzniká tak, že sa zakladatelia spoločnosti zaväzujú splatiť len časť základného imania. Obchodný zákonník nestanovuje, do akej miery sa majú zakladatelia spoločnosti podieľať svojimi vkladmi na vytvorení základného imania. Z ustanovenia § 163, ktoré ustanovuje medzi obligatórnymi náležitosťami zakladateľskej zmluvy upisované vklady jednotlivých zakladateľov, však vyplýva, že právna úprava sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti predpokladá, že časť vkladov sa zviažu do spoločnosti vložiť zakladatelia. Výšku a predmet vkladu zakladateľov určuje zakladateľská zmluva.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?